רמי ינקלביץ: 050-5284894 | habodek@gmail.com 

חיפה: 04-8389444 | ירושלים: 02-5791797 | מרכז: 03-5373839

בדיקת בטיחות חשמל

בדיקת בטיחות מערכות החשמל ע"י חשמלאי בודק חשמל מוסמך מאפשרת לנו לוודא כי עבודות החשמל במתקן נעשו על פי כללי הבטיחות הטובים ועל פי תקן וחוק החשמל. בדיקת בטיחות החשמל יעילה ונדרשת לכל מקום בו יש שימוש במערכות חשמל לסוגיו.

בדיקת בטיחות החשמל נעשית ע"י חשמלאי בודק אשר למד בתנאי השטח לוודא את המותר והאסור בהתאם לתקנים ולחוק החשמל לנעשה במציאות.
בבדיקת בטיחות החשמל מוודאים כי :
 1. התנגדות הארקה תקינה ומתאימה למתקן הנבדק.
 2. התנגדות בידוד המתקן עומדת לפי הדרישה ולא קיימת סכנת חשמול.
 3. התאמה בין רכיבי החשמל למיניהם לשטח חתך המוליכים המחוברים עליהם.
 4. אביזרי החשמל נושאים תו תקן ועומדים בסטנדרט גבוה.
 5. קיימים מיגונים שונים להגנה ביפני מגע מיקרי וחשמול.
 6. התאמת תוכניות החשמל לביצוע בשטח.
 7. קיום תוכניות חשמל מעודכנות.
 8. בדיקת רציפות הארקה מנקודת קצה בלוח החשמל לנקודת קצה בגוף התאורה ואו בחיבורי קיר ואו בגוף אביזר סופי.
 9. בדיקת ממסרי פחת להגנה בפני חשמול ע"י מדידה ממוחשבת וקריאת נתוני אמת של המערכת הפנימית של ממסר הפחת כגון נתוני הזליגה וזמן הניתוק.
 10. יעוץ והדרכה לשיפור רמת בטיחות החשמל.
 11. בדיקה חוזרת לאחר תיקון ושיפור הליקויים במערכת החשמל.
 12. מתן תעודת בדיקה למערכת החשמל המתאימה לדרישת הרשויות (משטרה,מכבי אש,חברות הביטוח, רשויות מקומיות ,עיריות וכו...) למתן רישיון עסק ואו כל צורך אחר.
 13. עמידה מול חברת החשמל להגדלת עומס וצריכת החשמל.

בדיקת חשמלאי בודק יעילה ל:
א. מתכנני ויועצי חשמל.
ב. קבלני חשמל.
ג. תלמידים וסטודנטים במגמות חשמל.
ד. מנהלי אחזקה לסוגיהם.
ה. לקוחות פרטיים שאצלם מבוצעות עבודות חשמל.
ו. מנהלי מוסדות חינוך - גני ילדים ובתי ספר.
ז. כל מערכת אשר צורכת חשמל.

הבודק הנדסת בטיחות וחשמל מעסיקה בודקי חשמל מוסמכים לבדיקת בטיחות חשמל על פי חוק ותקן החשמל ומפיקה דוחות לשיפור רמת הבטיחות ,פיקוח וייעוץ לשיפור רמת הבטיחות ובסופו של דבר בדיקת בטיחות חשמל חוזרת למתן תעודת אישור בדיקה סופי לרשויות לכל צורך כגון חידוש ביטוח,רישוי עסקים ועוד....

בדיקת בטיחות חשמל גנרטורים
הגנרטור הינו מכשיר לייצור זרם חשמלי הבנוי מגלגל הנעה המונע ע"י מנוע ראשוני שמסובב סליל נחושת (רוטור) מבודד ומגנט (סטטור).
יצור החשמל נגרם ע"י תנועת מטעני חשמל בשדה מגנטי - שדה סטטור. סוללה או מצבר משמשים להתנעה ראשונית.

 

 הגנרטור מיועד להפקת חשמל במקום בו אין הזנת חשמל ע"י חברת החשמל ואו לגיבוי מלא או חלקי בהפסקת חשמל.
על פי תקנות החשמל (התקנת גנרטורים למתח נמוך) קימים 2 סוגי גנרטורים.

1. גנרטור ארעי - גנרטור הניתן להעברה בנקל ממקום למקום ומובא אל המתקן החשמלי באופן זמני להזנת חשמל זמנית כגון לבמות בידור ואו לכל מקום בו צריך
   הזנת חשמל זמנית לצורך עבודה זמנית.


2. גנרטור קבוע - גנרטור שאינו ניתן להעברה אלה על ידי שימוש בכלים כבדים ומיועד לשרת את המתקן לאורך ימים.

חברת הבודק הנדסת חשמל עוסקת בבדיקת תקינות ובטיחות ויעוץ להתקנת גנרטורים מסוגים שונים המותקנים במקומות הנדרשים להפקת חשמל כגון באתרי בניה ותעשיה, בבמות בידור וארועים המוניים.

יש לבצע בדיקות בטיחות חשמל במקום התקנתו של הגנרטור כגון:

בדיקת טיב הארקת אדמה ע"י מגר אדמה  ממוחשב.
בדיקת טיב הבידוד של מערכות החשמל המפוזרות בשטח.
אופן העברת כבלי החשמל מהגנרטור דרך לוח החלוקה / הגנה ועד להגעתו לצרכנים.
אופן הפעלת הגנרטור: ידני / אוטומטי.
שילוטי אזהרה במקומות הנידרשים לכך.
יעוץ במניעת סיכונים בהפעלת הגנרטור כגון מיגונים לחלקים מסתובבים , מניעת שריפת דלק , מיגון המצברים וכו....
הדרכה ומתן דוח לשיפור רמת הבטיחות.
ביקורת חוזרת ומתן תעודת בדיקה לרשויות.


בטיחות חשמל באתרי בניה
באתרי בניה קיימים סיכוני חשמל רבים מאוד.
הסיכונים קיימים גם במתח נמוך (50v – 1000v)  וגם במתח גבוה ( מעל  1000v).
מתקני החשמל באתר הבניה יבדקו לפני הפעלתם הראשונה כדי לוודא שעבודות החשמל נעשו בהתאם לדרישות החוק והתקנות.
הציוד ,אביזרי החשמל והתאורה המותקנים באתר הבניה צריכים להיות מותאמים למקומם בהתאם לדרישות ולחוקי החשמל באתר הבניה.
טיב הארקה ומערכות המיגון צריכים להתאים לשטח וכן הלאה...
הבודק הנדסת בטיחות וחשמל מתמחה בתחום בטיחות החשמל באתרי הבניה עוסקת בייעוץ ,עזרה ותמיכה של עבודות החשמל מול הרשויות המוסמכות כגון חברת החשמל רשות האנרגיה בעת הצורך לפעלת והתקנת גנרטורים ועוד....

 

 

דוגמאות לטפסים לבדיקת בטיחות חשמל.

טופס 1        טופס 2  

Article

 

צור קשר ונתקשר אליך בהקדם או חייג: 050-5284894

הכנס שם מלא

Invalid Input

כתובת מייל לא תקינה

כתובת מייל לא תקינה