רמי ינקלביץ: 050-5284894 | habodek@gmail.com 

חיפה: 04-8389444 | ירושלים: 02-5791797 | מרכז: 03-5373839

בדיקת טיב החשמל - הפרעות חשמל / איכות החשמל

 

במערכות חשמל מורכבות כגון מפעלי תעשיה למיניהם המרובים במנועים בעלי שיטות התנעה מגוונות ואו מבני משרדים הכוללים מערכות מחשבים ומערכות גיבוי כגון U.P.S.רבות. נוצרים מערכות צריכת אנרגית חשמל נוספות מעבר לצריכת החשמל הרגילה (הצריכה האקטיבית). אנרגיה נוספת זאת נובעת מתכונותיהם החשמליות של צרכני החשמל המוזכרים בזרם חילופין.

אנרגיה נוספת זאת מכונה אנרגיה ראקטיבית.

בניגוד לאנרגיה החשמלית האקטיבית המשמשת בפועל להפעלת הציוד החשמלי והמכשירים השונים, האנרגיה הראקטיבית אינה ניתנת כלל לניצול חשמל - נהפוך הוא. אנרגיה ראקטיבית זאת מגדילה את עומס החשמל במערכות קווי החשמל ובמערכות הייצור וגורמת לאיבודי אנרגיה רבים במערכת החשמל.

מערכת אספקת החשמל נפגעת מכך שתוכננה להוביל אנרגיה אקטיבית בהיקף מסוים ובעצם נפגעת ע"י האנרגיה הראקטיבית שתופסת את מקומה. כדי למנוע צריכת אנרגיה ראקטיבית ללא גבולות היוצרת עומס מיותר בקווים נקבע יחס מותר בין האנרגיה האקטיבית הרצויה לבין האנרגיה הראקטיבית הבלתי רצויה.

היחס בין שני סוגי האנרגיה הנ"ל נקרא - מקדם הספק. מקדם ההספק המותר על פי התקן הינו 0.92. מפעלים ומבנים אשר אינם עומדים בגבול זה נקנסים ע"י חברת החשמל עד לתיקון המערכת והבאתה לגבולות המותרים.

המונחים טיב החשמל / הפרעות חשמל / איכות החשמל מורכבים למעשה מחמישה חלקים עיקריים הקובעים למעשה את זמינות החשמל ועלויותיו ומהווים השפעה מכרעת על איכות התוצרת.

1. כופל ההספק
2. הרמוניות.
3. ספייקים
4. נפילות ועליות מתח.
5. ריטוטי מתח.

א. מדידות אנרגיה החשמלית ותצרוכת החשמל - אימות והשוואה עם המונה המתוקן (מונה פרטי או מונה חברת חשמל).
ב. מדידת זרמים מתחים והספקים ומתן טבלאות וגרפים.
ג. רישום הפסקות חשמל והפרעות חשמל בעזרת טבלאות וגרפים.
ד. מדידת הפרעות חשמל עקב הרמוניות מתח וזרם ורישום מדויק ע"י טבלאות וגרפים.
ה. רישום עליות ונפילות של מתח ורישום מדויק ע"י טבלאות וגרפים (יעוץ והדרכה לשיפור מקדם הספק במידת הצורך)
ו. מדידת מקדם הספק
ז. מדידת מתח וזרם - מדידת איזון הזרם בשלושת הפזות.
ח. מדידת תדירות

חברת הבודק הנדסת בטיחות ו- חשמל
מתמחית במדידת הפרעות חשמל על כל הסעיפים המוזכרים ומתן יעוץ לשיפור מערכת החשמל על פי נתוני המדידות.

 

צור קשר ונתקשר אליך בהקדם או חייג: 050-5284894

הכנס שם מלא

Invalid Input

כתובת מייל לא תקינה

כתובת מייל לא תקינה