רמי ינקלביץ: 050-5284894 | habodek@gmail.com 

חיפה: 04-8389444 | ירושלים: 02-5791797 | מרכז: 03-5373839

הקמת ועדת בטיחות במפעלים

ועדת בטיחות הינה ועדה המורכבת מנציגי המעביד והעובדים (שווה בשווה) ומתפקידה לפעול בתחומי הבטיחות והגהות במקום העבודה, לדון בנושאי תאונות ולשפר את אמצעי הבטיחות הנדרשים במקום, ולמנוע תאונות במקום העבודה. לועדת הבטיחות תפקיד חשוב מאד בשמירה על בטיחות במקומות העבודה.

סעיף 14 לחוק ארגון הפיקוח על העבודה דן בנושא חובותיה וסמכויותיה של ועדת הבטיחות,לאמור:

  1. לברר סיבותיהן ונסיבותיהן של תאונות העבודה במפעל ולהמליץ על אמצעים למניעתן.
  2. לעמוד על תנאי הבטיחות והגהות להמליץ על שיפורים ולייעץ בקביעת כללי בטיחות.
  3. לקבל דין וחשבון מנאמני הבטיחות,לבקר ולתאם את פעולותיהם.
  4. להילוות למפקח עבודה בביקוריו במפעל.
  5. על ועדת הבטיחות להתכנס לפחות שמונה פעמים בשנה,במפעלים בהם מחייב מצב הבטיחות טיפול רב,אפשר לקיים את הישיבות בתדירות גבוהה יותר עד כדי פעם בשבוע.
  6. ועדת הבטיחות חייבת להתכנס לישיבה שלא מן המנין במקרה של תאונה חמורה.

 

סיסמת הבטיחות:

מומלץ לעסוק במניעת התאונה מאשר בתוצאותיה !

 

צור קשר ונתקשר אליך בהקדם או חייג: 050-5284894

הכנס שם מלא

Invalid Input

כתובת מייל לא תקינה

כתובת מייל לא תקינה