רמי ינקלביץ: 050-5284894 | habodek@gmail.com 

חיפה: 04-8389444 | ירושלים: 02-5791797 | מרכז: 03-5373839

ייעוץ וקידום פעולות לסילוק מפגעי בטיחות וגיהות באתרי בניה

1. "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988" חלות על עבודות בניה ובניה הנדסית כהגדרתם ב"פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש), תש"ל-1970", גם באתרים תעשייתים.
2. לפי התקנות הנ"ל, תקנה 20 (א): מנהל העבודה יבדוק כל פיגום לקביעת יציבותו והתאמתו למטרה שלה הוא נועד, לכן גם פיגום עצמאי נייד (פיגום מודולרי נייד), וגם פיגום חמורים, בעבודות בניה, חייבים בבדיקת מנהל העבודה.
3. נכון להיום "תקנות הבטיחות בעבודה (עבודות בניה), התשמ"ח-1988", פרק ג': פיגומים לא חלים על עבודות הנעשים בתעשייה שלא במסגרת עבודות בניה/בניה הנדסית.
4. הדבר לא פוטר מאחראיות את המעביד והמנהלים שהפיגומים המותקנים במסגרת תעשייתית יותקנו כיאות למטרה שלה הם מיועדים ובאופן המונע התמוטטותם או נפילת אדם או חפץ מעליהם.

פיגום לבניה:
1. אזן יד- זהו רכיב גידור אופקי שתפקידו למנוע נפילת אדם.מוט אופקי שיש להתקין אותו בגובה של 90 ס"מ לפחות ולא יותר מ-115 ס"מ מעל הרצפה.
2. לוח רגל- תפקידו למנוע נפילת חפצים,חומרים או פסולת מהרצפה למפלס נמוך יותר. לוח רגל הוא מחסום מהרצפה כלפי מעלה,העשוי בדרך כלל מלוח עץ המוצב על צידו כשהוא צמוד לריצפה לכל אורכו, ללא רווח בינו לבין הריצפה. גובה ההגבהה (רוחבו של הלוח) צריך להיות 15 ס"מ לפחות.
3. אזן תיכון- רכיב גידור אופקי שיש להתקין בגובה 50 ס"מ בקירוב מעל הריצפה,כדי למנוע נפילה בין אזן היד לבין לוח הרגל. המרווחים בין האזן התיכון לבין אזן היד או לוח הרגל לא יהיו גדולים מ-50 ס"מ, כדי למנוע אפשרות של נפילת אנשים דרך המרווחים.

אם סוגרים את המרווח שבין אזן היד לבין לוח הרגל באמצעות רשתות, יריעות או פנלים בעלי חוזק נאות אפשר לוותר על האזן התיכון

 Consult

צור קשר ונתקשר אליך בהקדם או חייג: 050-5284894

הכנס שם מלא

Invalid Input

כתובת מייל לא תקינה

כתובת מייל לא תקינה