רמי ינקלביץ: 050-5284894 | habodek@gmail.com 

חיפה: 04-8389444 | ירושלים: 02-5791797 | מרכז: 03-5373839

אמצעי מיגון אישיים (ציוד מגן אישי)

מניעת סיכונים
מקום עבודה שלא ניתן למנוע בו סיכונים בטיחותיים על ידי בניה או התקנה, חייב מעביד, לשם מניעת סיכוני בטיחות לעובד, לספק לו ציוד מגן אישי כמפורט בתקנות אלה.

 

1 (1)
1 (3)
1 (4)
1 (5)
1 (7)
1 (8)
1 (9)
2

 

מתוך תקנות הבטיחות בעבודה – ציטוט

חובות המעביד

(א) מעביד יספק ציוד מגן אישי לשימוש העובד בעבודות ובתהליכים לשם הגנת איברים ויפקח על השימוש בהם.
(ב) מעביד שאינו מספק את הציוד בעצמו, כאמור בתקנת משנה (א), ינחה את הממונה על העבודה כיצד לקיים את ההוראות כאמור ויפקח על ביצוען.
(ג) מעביד יתקן או יחליף ציוד מגן אישי שנתגלה בו פגם או נזק.
ציוד מגן אישי נוסף
ראה מפקח עבודה אזורי שהשימוש בציוד מגן אישי חיוני בתהליך או בעבודה שאינם מפורטים בתוספת, רשאי הוא לדרוש ממעביד לספק ציוד מגן אישי למניעת הסיכונים שהציוד בא למנוע.

טיב הציוד והתאמתו

(א) ציוד מגן אישי יהיה באיכות נאותה, חזק ועמיד ובעל מבנה ותכונות למתן הגנה נאותה מפני הסיכונים שאותם הוא בא למנוע.

חובות ממונה על העבודה
(א) ממונה על העבודה, ישגיח השגחה נאותה וינקוט אמצעים לוודא שהעובד משתמש בציוד מגן אישי כראוי.
(ב) נתגלה בציוד פגם או נזק - ימסרנו הממונה על העבודה למעביד וידאג לאספקה מיידית של ציוד חלופי תקין לעובד.
(ג) ראה ממונה על העבודה שעובד אינו משתמש בציוד מגן אישי מכל סיבה שהיא, יפסיק לאלתר את עבודתו.

חובות העובד

עובד שקיבל ציוד מגן אישי חייב -
(1) להשתמש בו בהתאם לייעודו;
(2) להחזיקו במצב נקי ולשמור על תקינותו;
(3) להחזירו מיד למעבידו או לממונה על העבודה משנתגלה בו פגם או נזק, לשם החלפתו.

חשיפה לקרני השמש

(א) עובד החשוף לקרני שמש ילבש בגדים וכובע שיכסו את גופו וראשו וימנעו את נזקי קרני השמש, וירכיב משקפיים מתאימים לסינון קרינה על סגולה.

ציוד משומש

(א) לא יספק מעביד או ממונה על העבודה לעובד משקפי מגן, מגן פנים, מסכה, מגיני קרקפת, כפפות, קסדת מגן, ציוד להגנת שמיעה, נעליים או מגפיים שהיו בשימוש הזולת אלא אם כן עברו ניקוי וחיטוי נאותים.
(ב) ציוד שאינו בשימוש, יוחזק בקרבת מקום העבודה באופן המבטיח את תקינותו וניקיונו

 

צור קשר ונתקשר אליך בהקדם או חייג: 050-5284894

הכנס שם מלא

Invalid Input

כתובת מייל לא תקינה

כתובת מייל לא תקינה